MŁODZI ODKRYWCY SEKRETÓW NAUKI 

Świetlica

Super User

Zapraszamy do galerii świetlicy szkolnej: 

GALERIA

Godziny pracy świetlicy w roku szkolnym 2017/2018:

poniedziałek: 6.00-8.15, 11.30-17.00; wtorek: 6.00-8.15, 11.30-17.00; środa: 6.00-10.35, 12.30-17.00; czwartek: 6.00-8.15, 11.30-17.00; piątek: 6.00-8.00, 11.30-17.00.

 

W świetlicy pracują:

mgr Bożena Olfans-Kasperek

mgr Ewa Górnicka

mgr Żaneta Nowak

 

Zadaniem świetlicy szkolnej jest zapewnienie opieki uczniom klas I-III oraz IV-VI przed zajęciami szkolnymi i po ich zakończeniu.

Priorytetem pracy świetlicy jest dbanie o bezpieczeństwo dzieci.

Nauczyciele pracują z uczniami w grupach 25-osobowych  zgodnie z obowiązującym rozkładem dnia, planem pracy w sposób kreatywny, stosując różne metody pracy.

W roku szkolnym 2017/2018 zajęcia z uczniami wzbogacone są o gry i zabawy prowadzone przez pracownika MOS-u.

W pracy wychowawczej świetlica regularnie przypomina uczniom o bezpieczeństwie w szkole i poza nią, zasadach przechodzenia przez jezdnię oraz numery telefonów alarmowych.

W ramach zorganizowanej opieki uczniowie:

- odrabiają zadania domowe,

- realizują zaplanowane bloki tematyczne,

- uczestniczą w ważnych wydarzeniach szkoły.

W ramach opieki nad uczniami świetlica:

-współpracuje z nauczycielami, pedagogiem i biblioteką szkolną,

- ma bieżący kontakt z rodzicami- informuje osobiście o problemach i sukcesach ich dzieci.

Do pozostałych zadań, które realizuje świetlica należą:

- kształtowanie nawyków higienicznych, propagowanie zdrowego stylu życia i współpracy w grupie,

- rozwijanie zainteresowań, pogłębianie zdolności uczniów,

- respektowanie praw uczniów, przypominanie im o ich obowiązkach

Odsłony: 1529