MŁODZI ODKRYWCY SEKRETÓW NAUKI 

Program"Dobry Start"

Super User

W celu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci zamieszkałych w Opolu, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do klas pierwszych szkół podstawowych Rada Miasta Opola podjęła dwie uchwały:

 

1. Uchwała Nr XXIV/446/16 Rady Miasta Opola z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu wyrównywania szans edukacyjnych „Dobry start” dla dzieci zamieszkałych w Opolu, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do klas pierwszych szkół podstawowych. Uchwała ta weszła w życie z dniem podjęcia. Do wglądu TUTAJ.

 

2. Uchwała Nr XXIV/447/16 Rady Miasta Opola z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie regulaminu udzielania wsparcia materialnego uczniom w ramach Programu wyrównywania szans edukacyjnych „Dobry start” dla dzieci zamieszkałych w Opolu, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do klas pierwszych szkół podstawowych.Regulamin i wniosek o udzielenie wsparcia materialnego uczniom w ramach Programu wyrównywania szans edukacyjnych „Dobry start” dla dzieci zamieszkałych w Opolu, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do klas pierwszych szkół podstawowych do pobrania po kliknięciu TUTAJ.

 

Uchwała została opublikowana 1 kwietnia 2016 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego (poz. 757) i wejdzie w życie 14 dni po opublikowaniu, tj. 16 kwietnia br.

Odsłony: 825