MŁODZI ODKRYWCY SEKRETÓW NAUKI 

Młodzi odkrywcy sekretów nauki

Super User

 SZKOŁA UCZESTNICZNY W PROJEKCIE

 

"Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO - obszar II - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej"

nr RPOP.09.01.02-16-0007/15 realizowany w ramach Działania 9.1 Rozwój edukacji, Poddziałania 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

 

W RAMACH PROJEKTU REALIZOWANE SĄ ZAJĘCIA DODATKOWE Z ZAKRESU:

 

KSZTAŁCENIA I ROZWIJANIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH POPRZEZ:

- ZAJĘCIA DODATKOWE REALIZOWANE W SZKOLE

- ZAJĘCIA ORGANIZOWANE W MIEJSCACH EDUKACJI BEZPOŚREDNIEJ:

OPOLSKIM TEATRZE LALKI I AKTORA

ZACZAROWNYM ŚWIECIE

 

NAUCZANIA ZA POMOCĄ METODY EKSPERYMENTU

 

KORZYSTANIA Z NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH

 

INDYWIDUALIZACJI PRACY Z UCZNIEM

 

Więcej szczegółów pod adresami:

http://sn.rzpwe.opolskie.pl/

 

http://www.opole.pl/mlodzi-odkrywcy-sekretow-nauki-ao-obszar-ii-wzrost-kompetencji-uczniow-i-nauczycieli-szkol-podstawowych-na-obszarze-aglomeracji-opolskiej/

Odsłony: 116