MŁODZI ODKRYWCY SEKRETÓW NAUKI 

Plan lekcji

Super User

 

7a

 

 

 

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 

 

 

 

 

J. Angielski

Wychowawcza

Niemiecki gr.II

WF

Historia

J. Polski

Chemia

J . Polski

Chemia

Fizyka

Biologia

Matematyka

Fizyka

Religia

Angielski

Matematyka

J. Polski

Matematyka

Plastyka

J. Polski

Geografia

Informatyka

J.Angielski

J. Polski

Matematyka

Muzyka

WF

Historia

Biologia

WF

J. Niemiecki gr.I

WF

Religia

Geografia

J .Niemiecki gr.II

Mniejszość Niem.

 

WDŻ

J .Niemiecki gr.I

Mniejszość Niem.

 

 

 

Mniejszość Nie.

7b

 

 

 

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 

 

 

 

 

J. Polski

L. Wychowawcza

J. Niemiecki gr.II

J. Polski

Fizyka

Plastyka

J. Polski

Biologia

WF

Historia

Matematyka

Chemia

J. Polski

Chemia

Matematyka

Biologia

Matematyka

Fizyka

Matematyka

J. Angielski

WF

J. Angielski

Religia

Historia

J. Polski

Informatyka

Geografia

Muzyka

Religia

Geografia

J. Niemiecki gr.I

 

WF

J. Angielski

Niemiecki gr.II

J. Niemiecki

 

WF

J. Niemiecki gr.I

J. Niemiecki

 

 

 

J. Niemiecki

 

6a

 

 

 

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 

 

 

 

 

Religia

L. Wychowawcza

Matematyka

Przyroda

Matematyka

J. Polski

Matematyka

J. Angielski

Matematyka

Technika

J. Polski

J. polski

Muzyka

Historia

Plastyka

Matematyka

Przyroda

Religia

W-F

Przyroda

Informatyka

Historia

W-F

J. Angielski

J. Polski

W-F

J. Angielski

J.Polski

J. Polski

J. Polski

W-F

 

J. Niemiecki

WDŻ

j. niemiecki

 

 

J. Niemiecki

 

 

 

5a

 

 

 

 

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 

 

 

 

 

 

8.00-8.45

Matematyka

Wychowawcze

Historia

J.Polski

---/J.ANG

8.55-9.40

Zaj.Kom/J.Ang.

J.Polski

J. Polski

Plastyka

Matematyka

9.50-10.35

Religia

J.Ang/ W-F

Religia

Technika

Przyroda

10.50-11.35

J. Polski

WF/Zaj.Kom.

WF/J.Ang

Przyroda

J. Polski

11.45-12.30

Przyroda

Matematyka

Matematyka

---/WF

J. Ang/WF

12.40-13.25

J. Niemiecki

Muzyka

J.Ang/---

---/WF

Plastyka

13.35-14.20

 

J. Niemiecki

 

J.Niemiecki

WF/---

14.30-15.15

 

J. Niemiecki

 

 

WF/---

 

4b

 

 

 

 

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 

 

 

 

 

 

8.55-9.40

Plastyka

Wychowawcza

J. Polski

Matematyka

J.Niemiecki

9.50-10.35

WF

Informatyka

Matematyka

WF

Przyroda

10.50-11.35

Matematyka

J. Polski

J. Angielski

J.Ang

Matematyka

11.45-12.30

J.Polski

Religia

Przyroda

J.Polski

Technika

12.40-13.25

Historia

J. Polski

WF

Muzyka

Religia

13.35-14.20

J.Niemiecki

 

WF

J.Niemiecki

J.Ang

14.30-15.15

 

 

 

 

 

 

4a

 

 

 

 

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 

 

 

 

 

 

8.00-8.45

J. Polski

L. Wychowawcza

Przyroda

J. Angielski

J. Niemiecki

8.55-9.40

Przyroda

J. Polski

Matematyka

Technika

J. Angielski

9.50-10.35

J. Angielski

Matematyka

Informatyka

J. Polski

Religia

10.50-11.35

WF

Plastyka

WF

WF

Matematyka

11.45-12.30

Matematyka

Muzyka

J. Polski

WF

Historia

12.40-13.25

J. Niemiecki

WDŻ

 

J. Niemiecki

J. Polski

13.35-14.20

 

 

 

 

 

3a

 

 

 

 

 

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00-8.45

Edukacja Wcz.

Edukacja Wcz.

Angielski

Edukacja Wcz.

Edukacja Wcz.

8.55-9.40

Edukacja Wcz.

Edukacja Wcz.

WF

Edukacja Wcz.

Edukacja Wcz.

9.50-10.35

WF

Edukacja Wcz.

J. Niemiecki

Edukacja Wcz.

Edukacja Wcz.

10.50-11.35

Plastyka

Muzyka

Edukacja Wcz.

WF

Angielski

11.45-12.30

J.Niemiecki

Informatyka

Edukacja Wcz.

Religia

 

12.40-13.25

 

 

Religia

J.Niemiecki

 

13.25-14.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3b

 

 

 

 

 

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00-8.45

Edukacja Wcz.

WF

-------

Edukacja Wcz.

Religia

8.55-9.40

Edukacja Wcz.

Edukacja Wcz.

J.Niemiecki

Edukacja Wcz.

Edukacja Wcz.

9.50-10.35

Angielski

Edukacja Wcz.

Edukacja Wcz.

Edukacja Wcz.

Edukacja Wcz.

10.50-11.35

Edukacja Wcz.

Edukacja Wcz.

Edukacja Wcz.

Angielski

WF

11.45-12.30

Muzyka

Religia

Plastyka

J.Niemiecki

Edukacja Wcz.

12.40-13.25

 

J.Niemiecki

Informatyka

 

 

13.25-14.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2a

 

 

 

 

 

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00-8.45

WF

Edukacja Wcz.

Informatyka

WF

Edukacja Wcz.

8.55-9.40

Edukacja Wcz.

Edukacja Wcz.

WF

Edukacja Wcz.

Edukacja Wcz.

9.50-10.35

Edukacja Wcz.

Edukacja Wcz.

Edukacja Wcz.

Angielski

Edukacja Wcz.

10.50-11.35

Angielski

Edukacja Wcz.

Edukacja Wcz.

Edukacja Wcz.

Religia

11.45-12.30

Religia

J.Niemiecki

Edukacja Wcz.

Edukacja Wcz.

J.Niemiecki

12.40-13.25

 

 

J.Niemiecki

 

 

13.25-14.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1a

 

 

 

 

 

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00-8.45

Edukacja Wcz.

Edukacja Wcz.

Edukacja Wcz.

Edukacja Wcz.

Edukacja Wcz.

8.55-9.40

Edukacja Wcz.

Edukacja Wcz.

Edukacja Wcz.

Edukacja Wcz.

Edukacja Wcz.

9.50-10.35

Edukacja Wcz.

Edukacja Wcz.

Angielski

Edukacja Wcz.

Anigielski

10.50-11.35

Religia

Edukacja Wcz.

Edukacja Wcz.

Religia

Edukacja Wcz.

11.45-12.30

J.Niemiecki

 

Edukacja Wcz.

J.Niemiecki

Edukacja Wcz.

12.40-13.25

 

 

 

 

J.Niemiecki

13.25-14.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odsłony: 3405