MŁODZI ODKRYWCY SEKRETÓW NAUKI 

historia

Super User

Budynek dzisiejszej szkoły został wzniesionyw1860roku.SzkołaPodstawowa na Zaodrzu rozpoczęła swoją działalność w Polsce Ludowej we wrześniu 1945r.Liczyła wtedy 10 oddziałów, a naukę pobierało 270uczniów.Główną troską nauczycieli było wtedy nauczenie języka polskiego, gdyż większość uczniów pochodziła z rodzin zgermanizowanych.
W 1958r. liczba uczniów wzrosła do 650.Pozyskano drugi budynek po Państwowym Liceum Pedagogicznym przy ul.Bończyka. Przeniesiono tam połowę dzieci i grona pedagogicznego i tak powstała Szkoła Podstawowa nr 19. W naszej szkole dzięki staraniom Komitetu Rodzicielskiego i Kierownika Szkoły pani Bronisławy Gutowskiej wykonano gruntowny remont. 
Ważną datą w historii naszej szkoły był rok 1966 kiedy to otrzymaliśmy budynek po szkole nr 19. 
W roku tym także po raz pierwszy w historii szkolnictwa rozpoczęły klasy ósme.Mieliśmy 17 oddziałów i 689 uczniów.W 1967r.obchodzono I Dzień Sportu.
Rok 1969 miał bardzo duże znaczenie ze względu na uroczystość nadania szkole imienia Gustawa Morcinka. Uroczystość odbyła się 8 pażdziernika .W tym dniu oddano także boisko szkolne ,które wybudowano w czynie społecznym przez uczniów, rodziców
i zakłady pracy(w ówczesnych czasach były bardzo popularne takie przedsięwzięcia). Kolejnym ważnym wydarzeniem było wręczenie szkole sztandaru przez Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych w 1970r.W tym samym roku pani Bronisława Gutowska -kierownik szkoły po przepracowaniu 40-stu lat w zawodzie nauczyciela,a w naszej szkole 18-stu lat odeszła na emeryturę.Rok szkolny 1971/72 to rozpoczęcie pracy na stanowisku dyrektora szkoły pana Andrzeja Cichewicza.W tym też roku uczniowie szkoły pod kierunkiem nauczyciela wychowania fizycznego Henryka Wróblewskiego zdobyli II miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Piłki Ręcznej w Gdańsku.A oto podstawowa siódemka tej drużyny, wraz z trenerem.


Od 1976 roku datuje się nasza współpraca ze Szkołą Politechniczną w Poczdamie(dawne NRD).W 1975r. drużyny harcerskie naszej szkoły uczestniczyły w akcji "Salut Pobieda".Jako zwycięzcy stanowiliśmy większość reprezentacji Polski na Międzynarodowym Obozie Letnim w Altenhof.W obozie brało udział 36 państw ,a na czele delegacji polskiej stała pani Danuta Struk.W latach siedemdziesiątych gościliśmy delegacje szkół morcinkowskich.W 1974r.gościem szkoły był znany wówczas kolarz Stanisław Szozda.
13 pażdziernika 1983r.otwarto Izbę Tradycji Szkoły,w której zgromadzono materiały i dokumenty o Gustawie Morcinku oraz sukcesach uczniów .Dni patrona naszej szkoły obchodzimy od 1974r.W 1987r. w Skoczowie odsłonięto pomnik G.Morcinka i otwarto muzeum jego imienia.Delegacja szkoły z dyrektor Teresą Krzyżańską brała udział w tej uroczystości.Autorem pomnika w Skoczowie jest Jan Kucz.

Hymn szkoły "Ósemka to liczba szczęśliwa" powstał w 1975r.Autorką jest pani Teresa Krzyżańska.

Dyrektorzy szkoły:

·         pani Bronisława Gutowska

·         pan Andrzej Cichewicz

·         pani Maria Kubicka

·         pani Teresa Krzyżańska

·         pani Barbara Piątkowska

·         pani Małgorzata Bagińska

 

 

Odsłony: 571