MŁODZI ODKRYWCY SEKRETÓW NAUKI 

2013/2014

Super User

Osiągnięcia uczniów w konkursach pozaszkolnych w roku szkolnym 2013/2014:

 

v  Szkoła za spełnienie wymogów projektowych, uzyskała prestiżowe Certyfikaty;

-  Krajowa i Europejska - Odznaki Jakości w programie eTwinning za projekt "Matematyczna wyspa gier" klasa III a,

v  Tytuł "Szkoły eksperckiej" oraz Certyfikaty potwierdzające pomyślne zakończenie projektów w programie "Szkoły z klasą2.0"

v  Brązowy Medal w Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Wadom Postawy,

v  I m. w Międzyszkolnych Konfrontacjach Teatralnych (klasa III b),

v  Laureatka konkursu organizowanego prze Urząd Miasta Opola pt. "Opole kocha dzieci" - Julia Mujstra (klasa III b)

v  Laureat Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego w PSP 20 pt. "Mój ulubiony bohater literacki" - Kacper Kita (uczeń klasy I),

v  Wyróżnienie w Międzyszkolnym konkursie Recytatorskim w PSP 20 - Justyna Sagan (klasa I)

v  I miejsce w Miejskim Konkursie PCK - "Bezpiecznie do szkoły" - Stanisław Błaszczyk (IV a),

v  Wyróżnienie w Międzyszkolnym Konkursie Literacjim pt. "Młody Literat" - Stanisław Błaszczyk,

v  I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Plastyczno - Fotograficznym pt. "Woda Latem" - Julia Stachura (IV a)

v  Nagroda w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym pt. "Kartka świąteczna" - Julia Pasula       (IV a),

v  Laureaci konkursu wiedzy o "Edmundzie Bojanowskim" - Julia Paluch, Kamil Brzozowski,

v  Laureatka konkursu "Pierwsza Pomoc: - Julia Paluch (IV b )

v  III miejsce w konkursie "Pierwsze kroki ku samorządności" dla zespołu: Julia Cebo, 
Julia Sobieszczyk, Zuzanna Trzebuniak,

v  III miejsce dla zespołu w składzie: Magdalena Sieńczak, Julia Sobieszczyk, Kacper Plochowicz, w konkursie pt. "Z przedsiębiorczością na Ty"

v  Nagroda w Konkursie Spektakli Profilaktycznych na deskach Teatru Kochanowskiego w Opolu dla "Teatrzyku ósmego rzędu"

v  V miejsce dla szkoły w Miejskim Konkursie "Śmieci mniej Ziemi lżej",

v  II miejsce w Konkursie Regionalnym pt. "Ciekawa historia mojego regionu" organizowanym przez RCRE w Opolu (Zuzana Trzebuniak VI a),

v  II  miejsce  w Małym Finale Ogólnopolskiego Konkursu Językowego "Ojczyzna Polszczyzna"

v  III miejsce w konkursie literackim "Młody Literat" - Zuzanna Trzebuniak

v  Finalistka Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego - Zuzanna Trzebuniak

v  Wyróżnienie w Konkursie Recytatorskim "Słowo" - Zuzanna Trzebuniak

v  Wyróznienie w konkursie recytatorskim poezji jenieckiej - Zuzanna Trzebuniak

v  I miejsce Maja Kleszno (klasa I), III miejsce Alicja Sienkiewicz w Wojewódzkim Konkursie, zorganizowanym przez PCK "Bezpiecznie do szkoły"

v  Wyróżnienie w III Festiwalu Wolontariatu (Julia Cebo VI a),

v  Wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym pt. "Dzieciństwo" - Laura Kiełb i Klaudia Kampa

 

 

Odsłony: 415