MŁODZI ODKRYWCY SEKRETÓW NAUKI 

Aktywna tablica

Agnieszka Górska

W ramach projektu „Aktywna Tablica” w Szkole Podstawowej nr 8 na lekcjach języka angielskiego i matematyki w styczniu 2018 został wprowadzony system powtórek i diagnozy edukacyjnej przy użyciu nowoczesnego oprogramowania pozwalającego na zdalny odczyt odpowiedzi uczniów. Nauczyciele używają oprogramowania „Plickers”, które pozwala zbierać odpowiedzi uczniów bez potrzeby używania jakichkolwiek dodatkowcych urządzeń. Uczniowie wyposażeni są w specjalne karty, które pozwalają im na natychmiastowe udzielenie odpowiedzi, a także nie pozwalają na ściąganie.

Oprogramowanie wraz z tablicą interaktywną pozwalają na sprawdzenie, czy uczniowie dobrze zrozumieli nauczany materiał. Uczniowie nie muszą logować się na stronach, nie muszą posiadać telefonów, nie muszą korzystać z komputera. Oprogramowanie jest proste, a zarazem bardzo angażujące, uczniowie widzą swoje wyniki, mogą przemyśleć i omówić odpowiedzi.

 

W zajęciach z użyciem tablicy interaktywnej wraz z oprogramowaniem „Plickers” wzięli udział uczniowie z klas: VII a, VII b, VI a, V a, i IV b. Nauczycielki wprowadzające nowe technologie, Panie: Ewelina Bator i Agnieszka Górska uczestniczyły w szkoleniu „Nowe Trendy w Edukacji” finansowanym przez Unię Europejską w ramach projektu „Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki”.


Odsłony: 84