Start

Podsumowanie Akcji „Czysty Aniołek”

Alicja Wieczorek

 

Podsumowanie Akcji „Czysty Aniołek” w PSP 8 w Opolu

Dziękujemy wszystkim Uczniom, Rodzicom i Nauczycielom za włączenie się do ogólnopolskiej akcji „Czysty Aniołek”, organizowanej przez Stowarzyszenie „Czyste Anioły”, celem której jest poprawa warunków życia dzieci, pochodzących z rodzin o trudnej sytuacji materialnej. Akcja objęta była Honorowym Patronatem p. Elżbiety Rafalskiej- Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz p. Marka Michalaka- Rzecznika Praw Dziecka.

Zebraliśmy (ilość):

- gąbki: 3

- ręczniki: 3

- szczoteczki do zębów: 12

- pasty do zębów: 10

- patyczki do uszu: 1

- mydło w płynie: 5

- mydło w kostkach: 21

- szampon, płyn do kąpieli, żel pod prysznic: 7

Zebrane dary przekazaliśmy do MOPR w Opolu, skąd zostaną rozdysponowane do potrzebujących wsparcia rodzin.

W załączeniu: pismo do MOPR

Koordynator szkolny akcji
Alicja Wieczorek- pedagog szkolny

Program"Dobry Start"

Super User

W celu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci zamieszkałych w Opolu, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do klas pierwszych szkół podstawowych Rada Miasta Opola podjęła dwie uchwały:

 

1. Uchwała Nr XXIV/446/16 Rady Miasta Opola z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu wyrównywania szans edukacyjnych „Dobry start” dla dzieci zamieszkałych w Opolu, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do klas pierwszych szkół podstawowych. Uchwała ta weszła w życie z dniem podjęcia. Do wglądu TUTAJ.

 

2. Uchwała Nr XXIV/447/16 Rady Miasta Opola z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie regulaminu udzielania wsparcia materialnego uczniom w ramach Programu wyrównywania szans edukacyjnych „Dobry start” dla dzieci zamieszkałych w Opolu, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do klas pierwszych szkół podstawowych.Regulamin i wniosek o udzielenie wsparcia materialnego uczniom w ramach Programu wyrównywania szans edukacyjnych „Dobry start” dla dzieci zamieszkałych w Opolu, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do klas pierwszych szkół podstawowych do pobrania po kliknięciu TUTAJ.

 

Uchwała została opublikowana 1 kwietnia 2016 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego (poz. 757) i wejdzie w życie 14 dni po opublikowaniu, tj. 16 kwietnia br.

Procedury realizacji wniosków na stypendium szkolne w 2016/2017

Alicja Wieczorek

W związku z obowiązywaniem Uchwały Nr XII/197/15 Rady Miasta Opola z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Opola (Dz. U. Woj. Opolskiego poz. 1575) poniżej przedstawiam procedurę dotyczącą realizacji wniosków na stypendium szkolne w okresie świadczeniowym 2016/2017:

Czytaj więcej: Procedury realizacji wniosków na stypendium szkolne w 2016/2017

Rządowy program pomocy uczniom w 2016 roku – „Wyprawka szkolna”

Alicja Wieczorek

W roku szkolnym 2016/2017 kontynuowana będzie realizacja Rządowego programu pomocy uczniom w formie dofinansowania zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych - „Wyprawka szkolna”.

Czytaj więcej: Rządowy program pomocy uczniom w 2016 roku – „Wyprawka szkolna”